NDTEST Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Usług Naukowych i Technicznych

O firmie

Firma NDTEST Sp. z o. o. została założona w 1989 roku. Jest liderem w dziedzinie badań nieniszczących w Polsce. Polityka zatrudnienia polega na utrzymywaniu podstawowego wysokokwalifikowanego zespołu badawczego około 20 osób, z możliwością rozszerzania do kilkudziesięciu przy realizacji dużych projektów. Współpracuje z czołowymi firmami badań nieniszczących – Applus RTD z Holandii, Sonomatic Ltd z Wielkiej Brytanii, SGS ze Szwajcarii i producentami aparatury NDT jak Olympus, GE/Krautkraemer - w zakresie stosowania nowych technik badawczych NDT (hi–tech).

Firma posiada certyfikaty: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 wydane przez LL-C (Certification) s. r. o., Czech Republic. Laboratorium badań nieniszczących (NDT) jest akredytowane (zakres akredytacji) na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 przez Polskie Centrum Akredytacji oraz uznane przez czołowe firmy inspekcyjne: UDT, TDT, działające na terenie całej Polski.

NDTEST ma udokumentowany i wdrożony system jakości zgodny z PN-EN ISO 9001:2015 z rozszerzeniem na PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-EN ISO 45001:20018, natomiast laboratorium posiada rozszerzenie systemu jakości w oparciu o PN-EN ISO/IEC 17025:2005. System zarządzania NDTEST obejmuje prace wykonywane w stałej siedzibie, a także w miejscach poza jego siedzibą, w tymczasowych lub ruchomych bazach.

W 2016 roku firma NDTEST rozszerzyła swoją działalność i obecnie oferuje usługi również z zakresu badań niszczących. Laboratorium badań nieniszczących (NDT) oraz Laboratorium badań niszczących (DT) posiada Świadectwo Uznania UDT nr LBU-289/27-18. W ramach prowadzonej działalności przeprowadzamy w sposób kompleksowy usługę kwalifikowania technologii spawania a także organizujemy szkolenia oraz egzaminy dla spawaczy na uprawnienia UDT, UDT CERT i TUV.

ndtest


Zarząd firmy

Personel badań nieniszczących (NDT)

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą badań nieniszczących posiadającą bogate doświadczenia w badaniach i nadzorze, przy budowie rurociągów i dużych obiektów przemysłowych w kraju i za granicą (Niemcy, Rosja, Francja, Libia, W. Brytania, Kanada).

Personel badawczo-produkcyjny NDTEST posiada certyfikaty badań nieniszczących zgodne z PN-EN ISO 9712, wydane przez UDT-CERT,TŰV-CERT, SECTOR-Cert na poziomie 1÷3, w zakresie następujących metod badań nieniszczących (NDT): badania ultradźwiękowego (UT), badania radiograficznego (RT), badania magnetyczno - proszkowego (MT), badania penetracyjnego (PT) oraz badania wizualnego (VT) z rozszerzeniem na obszar uregulowany Dyrektywą 2014/68/UE (PED) – urządzenia ciśnieniowe.