Realizacje

Przez wiele lat zdobyliśmy zaufanie wielu klientów z całej Polski.

Lista klientów

Maxer S.A.

Pegaz S.A.

STRIM Warszawa Sp z o.o.

Gazownia Serwis Sp. z o.o.


Zrealizowane projekty

NDTEST wybrane prace badań nieniszczących

 • Park zbiornikowy i rurociąg hydrantowy w Porcie Lotniczym Okęcie Warszawa.
 • Gazociąg DN 700 Mogilno – Włocławek (około 100 km) – badania radiograficzne.
 • Gazociąg DN 1400 Jamał – Europa Zachodnia (około 700 km) – badania systemem Rotoscan i radiografia crawlerami izotopowymi.
 • Gazociąg DN 1000 Lubanie – Gustorzyn – (około 15 km) – badania ultradźwiękowe TOFD i radiografia crawlerami izotopowymi.
 • Gazociąg DN 1000 Odolanów – Wierzchowice (około 40 km) – badania ultradźwiękowe TOFD i radiografia crawlerami izotopowymi.
 • Gazociąg strategiczny DN 800 relacji Świnoujście – Szczecin (około 80km), inwestor Gaz-System – badania systemem ultradźwiękowym i radiografia crawlerami izotopowymi i rtg., oraz inne badania NDT.
 • Gazociąg strategiczny DN 700 relacji Gustorzyn – Odolanów (około 170km), inwestor Gaz-System – badania systemem ultradźwiękowym i radiografia crawlerami izotopowymi i rtg., oraz inne badania NDT.
 • Gazociąg strategiczny DN 700 relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn (około 175km), inwestor Gaz-System badania systemem ultradźwiękowym i radiografia crawlerami izotopowymi i rtg., oraz inne badania NDT.
 • Rurociąg dla produktów naftowych DN 400 Płock – Ostrów Wlkp.
 • Gazociąg DN 300/350 Kościan – Zielona Góra (około 108 km).
 • Rurociąg dla produktów naftowych DN 300 – Nowa Wieś (około 18 km).
 • Gazociąg DN 200 Płoty – Gorzysław (około 40 km).
 • Rurociągi kopalniane i inne DN 20-300 (około 300 km).
 • Odlewy dla ALSTOM Power.
 • Zbiorniki paliwowe V=9400m3 – Baza Magazynowa nr 101 Mościska.
 • Stacje redukcyjne wysokiego i średniego ciśnienia – komplet badań NDT.
 • Podziemny Zbiornik Gazu KPMG – Mogilno i Tłocznie Gazu w Kondratach, Zambrowie, Szamotuły i Ciechanów (Tłocznie związane z Gazociągiem Jamal – DN 1400) – komplet badań NDT.
 • Badanie ubytków grubości koszulek w elementach wypalonego paliwa jądrowego - IBJ Świerk.
 • Badanie radiograficzne zapalników M 120 (około 140 000 szt. dla MON).
 • Rurociągi ciepłownicze i gazociągi na terenie Warszawy.
 • Ocena stanu technicznego rurek cienkościennych w wyparkach - Zakłady Azotowe Włocławek.
 • Ocena stanu technicznego pras hydraulicznych.
 • System Zapewnienia Jakości na budowie rurociągu tranzytowego Jamał - Europa Zachodnia.
 • Komputerowa baza danych o spoinach na badanym rurociągu tranzytowym.
 • Ocena stanu korozji dna zbiornika magazynowego 50 000m3 z zastosowaniem urządzenia Floorscaner.
 • Ocena zaawansowania korozji zbiorników magazynowych na podstawie statystycznej analizy map korozji wybranych fragmentów wykonanych za pomocą urządzenia Mapscan - PERN Płock.
 • Analiza stanu korozji rur płaszcza wodnego kotła fluidalnego za pomocą pomiaru ubytków korozyjnych defektoskopem ultradźwiękowym Panametrics Epoch III oraz stworzenie map korozji.
 • Badanie UT i RT wystawania króćców do wnętrza używanego rurociągu.
 • Badania eksploatacyjne na Gazociągu Jamal DN 1400.
 • Badania RT i UT elementów instalacji grubościennych do 120mm.
 • Liczne opracowania dotyczące metodyki badań oraz ekspertyz.